Länkar


Akita Inu Sällskapet

(The Swedish Akita Club)

Svenska Kennelklubben

(Swedish Kennel Club)

Svenska Spets- och Urhundsklubben

Kennel Amateraso No

Skönhet ~ Stolthet ~ Styrka

Splendour ~ Self esteem ~ Strength

Schönheit ~ Stoltz ~ Stärke