Kennel Amateraso No

Skönhet ~ Stolthet ~ Styrka

Splendour ~ Self esteem ~ Strength

Schönheit ~ Stoltz ~ Stärke

Kullar

Senast ändrad: 2020-08-01

So far we have had the litters H, Y, S, T, A, K, N, I, F, M, E, O, R, D, U, Z, C, G, J, B, W, H, U, F and W.

W-litter

4+3     20200719

e. Amateraso No Waka-Hiko

u. Eurihana Miryoku Kat

H    Amateraso No Wara-Tsu-Mi

H    Amateraso No Wazurai No Kami

H    Amateraso No Wakayamakui

H    Amateraso No Wakatoshi-No-Kami

T    Amateraso No Waka-Ikazuchi

T    Amateraso No Wakana

T    Amateraso No Waka-Hiru-Me


F-litter

4+4     20181227

e. Amateraso No Uga-Jin

u. Amateraso No Hirume

H    Amateraso No Fugen-Bosatsu "Bosse"

H    Amateraso No Fukunokami "Ponyo"

H    Amateraso No Fuku-Roku-Ju "Rei"

H    Amateraso No Futen "Otto"

T    Amateraso No Fuchi "Elsa"

T    Amateraso No Fuji-San

T    Amateraso No Funa-Dama "Abbi"

T    Amateraso No Futo-Tama "Nami"


U-litter

3+4     20160929

e. Hikarihisha Go Hirosakijou

u. Amateraso No Benten

H    Amateraso No Ujigami

H    Amateraso No Umisachihiko "Tikko"

H    Amateraso No Utagami "Uttis"

T    Amateraso No Ubugami "Yoshi"

T    Amateraso No Ukajin "Uma"

T    Amateraso No Ukanokami "Leia"

T    Amateraso No Umugi-Hime

 

H-litter

4+4     20150927

e. Daikouhou Go Kagano Yaoya

u. Amateraso No Benten

H    Amateraso No Hachimanjin

H    Amateraso No Haniyasu-Hiko

H    Amateraso No Hinokami

H    Amateraso No Hiruko

T    Amateraso No Hirume "Rume"

T    Amateraso No Houraichiku

T    Amateraso No Haniyasu-Hime

T    Amateraso No Himekami

 

W-litter

3+3     20140524

e. Fujiyama No Go Royal Nippon Akitos

u. Amateraso No Benten

H    Amateraso No Waka-Hiko "Prinzen"

H    Amateraso No Waka-Toshi "Acke"

H    Amateraso No Watatsumi "Acku"

T    Amateraso No Wakahiru-Me "Juni"

T    Amateraso No Waka-Hime "Pumpi"

T    Amateraso No Waka-Sa-Na-Me "Hime"

 

B-litter

2+5     20111117

e. Hokuousou Jou Go Shun´You Kensha

u. Amateraso No Uso-Dori

H    Amateraso No Bishamon-Ten

H    Amateraso No Binzuru-Sonja

T    Amateraso No Benten

T    Amateraso No Benzaiten

T    Amateraso No Benzai-Tennyo

T    Amateraso No Bujin Marishiten

T    Amateraso No Botan Hime

 

J-litter

1+3     20110714

e. Kohaku Halne Wzgórze

u. Amateraso No Omikami

H    Amateraso No Juichimen  “Akio”

T    Amateraso No Jingo “Mischa”

T    Amateraso No Jingu Kogo “Zena”

T    Amateraso No Jurasetsume “Kimiko”

 

G-litter

1+0     20110213

e. Amateraso No Ida-Ten

u. Yumenoshima No Wakana Go

H    Amateraso No Gekka-O  “Ka-O”

 

C-litter

0+1     20100406

e. Kaishi Go Shichimen Kensha

u. Amateraso No Omikami

T    Amateraso No Chujo-Hime

 

Z-litter

0+1     20090925

e. Kaishi Go Shichimen Kensha

u. Amateraso No Omikami

T    Amateraso No Zenmyo  “Zen”

 

U-litter

4+4     20090421

e. Amateraso No Raiden

u. Yumenoshima No Wakana Go

H    Amateraso No Uga-Jin  “Keiko”

H    Amateraso No Uji-Kami  “Hoshi”

H    Amateraso No Uka-No-Mitama  “Zingo”

H    Amateraso No Umikii-Gami  “Mikki”

T    Amateraso No Uke Mochi  “Mochi”

T    Amateraso No Uso-Dori  “Doris”

T    Amateraso No Uzume  “Uzume”

T    Amateraso No Uminai-Gami  “Umi”

 

D-litter

1+5     20080604

e. Amateraso No Ida-Ten

u. Yumenoshima No Wakana Go

H    Amateraso No Daibutsu  “Budda”

T    Amateraso No Daiana  “Yume”

T    Amateraso No Daikoku  “Diva”

T    Amateraso No Dakini  “Kitsune”

T    Amateraso No Demeteru

T    Amateraso No Dacciesu  “Cisa”

 

R-litter

3+3     20070713

e. Fujiyama Go Fujitaen

u. Amateraso No Fuku-Nyorai

H    Amateraso No Ryo-Wo  “Rico”

H    Amateraso No Raiden  “Raiden”

H    Amateraso No Raikoo  “Raiko”

T    Amateraso No Rokurokubi

T    Amateraso No Rafu-Sen  “Hanako”

T    Amateraso No Retsujo  “Chili”

 

O-litter

3+4     20070304

e. Amateraso No Ida-Ten

u. Yumenoshima No Wakana Go

H    Amateraso No Oho-Yama  “Yama-San”

H    Amateraso No Onamuji  “Muji”

H    Amateraso No Owatatsumi  “J-Son”

T    Amateraso No O Ai San  “Sami”

T    Amateraso No O-Ana-Mochi  “Akami”

T    Amateraso No Omikami  “Mika”

T    Amateraso No O-Ryu  "Ella“

 

E-litter

1+0     20030429 

e. Amateraso No Ida-Ten

u. Amateraso No Nakisawame

H    Amateraso No Ebisu  “Tyko”

 

M-litter

1+5     20030228 

e. Poi Akita Inu Of Cacic

u. Reiga-Go Kami Ken Jiphen

H    Amateraso No Musubi-No-Kami

T    Amateraso No Mizuhame No Mikoto  “Nomi”

T    Amateraso No Miyazu-Hime

T    Amateraso No Marisha-Ten  “Mylta”

T    Amateraso No Monju-Bosatsu

T    Amateraso No Munakata-Taisha

 

F-litter

3+2     20020210 

e. Amateraso No Ida-Ten

u. Reiga-Go Kami Ken Jiphen

H    Amateraso No Futsu-Nushi-No-Kami  “Sune”

H    Amateraso No Fudo-Myoo  “Akiro”

H    Amateraso No Fukurokuju

T    Amateraso No Fuku-Nyorai  “Iris”

T    Amateraso No Funadama  “Walla”

 

I-litter

4+3     20000107

e. Eirei-Go No Shatsuko

u. CHika Go Ishikurasow

H    Amateraso No Ida-Ten  “Tore”

H    Amateraso No Iware-Biko  “Kenshi”

H    Amateraso No Issunboshi  “Bossi”

H    Amateraso No Idzumo  “Sumo”

T    Amateraso No Iha-Naga  “Ida”

T    Amateraso No Inari  “Ina”

T    Amateraso No Isora  “Sora”

 

N-litter

4+4     19990109

e. Tochiryu Go Yamanakasansow

u. Reiga-Go Kami Ken Jiphen

H    Amateraso No Nominosukune  “Gunnar”

H    Amateraso No Naka-Yama-Tsu-Mi  “Sumi”

H    Amateraso No Nai-No-Kami  “Kami”

H    Amateraso No Ninigi-No-Mikoto  “Ninigi”

T    Amateraso No Nakisawame  “Naki”

T    Amateraso No Nakatsu-Hime  “Nana”

T    Amateraso No Naishinnou  “Nana”

T    Amateraso No Ninyo  “Ninyo”

 

K-litter

0+1     19980703

e. Tochiryu Go Yamanakasansow

u. Reiga-Go Kami Ken Jiphen

T    Amateraso No Kyokukou  “Kyokkou”

 

A-litter

3+2     19980406

e. Noven´s Shujin

u. Amateraso No Sennyo

H    Amateraso No Amatsukami

H    Amateraso No Amatsumiko  “Boris”

H    Amateraso No Amanogawa

T    Amateraso No Amagimi  “Gimi”

T    Amateraso No Amatsuotome  “Matsu”

 

T-litter

4+4     19960320

e. Daigoh Of Juntaidoh

u. Ängsmyrens Chirakawa No Akiba

H    Amateraso No Taishi

H    Amateraso No Tenroosei  “Ichi”

H    Amateraso No Taifuugan  “Taffi”

H    Amateraso No Taiyooshin  “Boss”

T    Amateraso No Tenka-Ichi  “Yrsa”

T    Amateraso No Tanima No Yuri  “Tanima”

T    Amateraso No Tsukimisoo  “Koko”

T    Amateraso No Tsuyamono  “Tessa”

 

S-litter

4+4     19950328

e. Enzuro-Go Simokita

u. Ängsmyrens Chirakawa No Akiba

H    Amateraso No Shujin

H    Amateraso No Sekai  “Sekai”

H    Amateraso No Sennin  “Sebastian”

H    Amateraso No Seimei  “Saiki”

T    Amateraso No Seishin  “Sniffi”

T    Amateraso No Sennyo  “Larva”

T    Amateraso No Shinjin  “Simba”

T    Amateraso No Shijin  “Silver”

 

Y-litter

2+3     19940226

e. Yamika Bushido

u. Ängsmyrens Chirakawa No Akiba

H    Amateraso No Yukibotoke  "Balder”

H    Amateraso No Yamatsumi  "Oskar”

T    Amateraso No Yachiyo  “Fia”

T    Amateraso No Yaezakura  “Yatsi”

T    Amateraso No Yoizuki  “Yoisan”

 

H-litter

3+3     19921013

e. Wonderworld´s White Linnen

u. Kingsted Ka-Ho Kirei-Akidaiya

H    Amateraso No Hitomebore

H    Amateraso No Hitotonari  “Osborn”

H    Amateraso No Hirohito  “Kaiser”

T    Amateraso No Himegimi  “Hulda”

T    Amateraso No Hanayomego  “Hana”

T    Amateraso No Hidenka  “Denka”